Hugo De Jongh NV in Sterck Magazine Antwerpen #14

Sterck Magazine Antwerpen #14: Wordt een lift een wegwerpproduct?

Een lift draagt bij tot het comfort en de levenskwaliteit van de bewoner van een appartementsgebouw. Als die lift regelmatig in herstelling is, heeft dat
een nefaste invloed op het wooncomfort en soms zelfs het sociale leven van bewoners.

Levensduur

We stellen binnen de liftenwereld een tendens vast, waarbij liftenbouwers steeds vaker systemen gaan plaatsen met een beperkte levensduur van bepaalde componenten en materialen. Sommige leveranciers doen daarvoor zelfs beroep op Chinese producten. Het heeft als gevolg dat bepaalde componenten snel en veelvuldig vervangen moeten worden, wat voor de eindklant een meerkost
betekent, maar voor de leverancier een extra bron van inkomsten.

De initiële investering ligt op die manier lager maar men gaat veel meer betalen aan herstellingen en onderhoudskosten. De lift wordt in de verkoopprijs zodanig laag gezet, dat de kosten via onderhoud en herstellingen gerecupereerd worden. Zo komen deze kosten bij de vereniging van mede-eigenaars terecht. Die kunnen door wurgcontracten of gesloten systemen soms zelfs niet
zomaar van onderhoudsfirma veranderen, ondanks prijzen die de pan uit swingen.

Total Cost of Ownership

Als opdrachtgever van een project besteed je hier best extra aandacht aan. Informeer je over de levensduur van de componenten en de prijs van het onderhoudscontract. Denk niet op
korte termijn maar bereken de ‘total cost of ownership’ op lange termijn. Vraag ook de projectontwikkelaar om hier extra aandacht aan te besteden. Als grootste onafhankelijke liftenbouwer
van België zetten we in op kwalitatieve producten, solide systemen en kooimateriaal van een bepaalde kwaliteit en dikte. Een klant die een lift koopt moet minimum voor de komende 30 jaar gesteld zijn, mits goed onderhoud en normale slijtage. We proberen over het verdere onderhoud zo eerlijk mogelijk en transparant te communiceren op voorhand. Daarvoor zijn er open
contacten en systemen tegen heel marktconforme prijzen waarbij de klant ten alle tijden naar een andere leverancier kan overschakelen. Doe dus niet mee aan de prijzenslag maar kijk steeds naar de totale kost over een periode van twintig tot dertig jaar.