Modernisatie van liften

De modernisering van liften naar de huidige wetgeving is een actueel thema waar wij als liftenspecialist graag even toelichting rond geven.

Reeds door het koninklijk besluit van 9 maart 2003 (KB 09/03/2003) is er een aanzienlijke discussie inzake de beveiliging van liften op het Belgisch grondgebied. Hierbij worden er regels opgelegd betreffende het gebruik van liften. Enerzijds legt de wetgeving regels op inzake het onderhoud en inspectie van liften en anderzijds de modernisatie ervan. Het koninklijk besluit legt beheerders en eigenaars een duidelijke procedure voor het gebruik, onderhoud en inspectie van de liftinstallaties tijdens zijn levensduurte.

Hierbij is het belangrijk om weten dat het nieuwste koninklijk besluit van 10 december 2012 (KB 10/12/2012) duidelijk termijn opgelegd waarbij de modernisatie verplicht moet worden uitgevoerd aan de hand van het bouwjaar van de lift. Volgende nieuwe data zijn van toepassing:

– Inwerkingstelling van de lift voor 01/01/1958 – deadline 31/12/2022.

– Inwerkingstelling van de lift tussen 01/01/1958 en 31/03/1984 – deadline 31/12/2016

– Inwerkingstelling van de lift vanaf 01/04/1984 – deadline 31/12/2014.

– Inwerkingstelling van de lift vanaf 11/05/1998 – binnen 3 jaar na opstelling risicoanalyse.

 

Het is belangrijk dat de modernisatie van de lift zo spoedig mogelijk wordt uitgevoerd. Indien een eigenaar/beheerder het nalaat om een modernisatie binnen de termijn te laten uitvoeren dan riskeert men dat een inspectieteam van FOD Economie de lift zal afzetten, verzegelen en men een boete tot 40.000 euro riskeert.

Hugo De Jongh NV is reeds 40 jaar een specialist in de modernisering van bestaande liftinstallaties. Doordat wij, als grootste onafhankelijke liftenbouwer van België, onze liften ‘op maat’ maken kunnen wij voor elke bestaande liftinstallatie een modernisatie aanbieden.

Indien u interesse heeft in het optimaal moderniseren van uw bestaande liftinstallatie neem dan gerust contact op met één van onze specialisten op het nummer 0800/354 55 of per e-mail sales@hdj.be.